ZuidOostZorg

‘Een partner die de kennis in huis heeft én de zorgwereld kent’

Veertien locaties, 2400 medewerkers, 1300 cliënten: ZuidOostZorg is één van de grotere ouderenzorgorganisaties in Friesland. Om hoogwaardige zorg te bieden is IT een onmisbare schakel. Daarom werd DDFR ingeschakeld voor de netwerkinfrastructuur: ‘zij zijn het verlengstuk dat wij zochten’,  vertelt Tjeerd van der Schaaf, programmamanager digitalisering.

Hoe kwamen jullie DDFR op het spoor?
Tjeerd: ‘Van technisch beheer tot de werkplekinrichting: werkzaamheden die wij zoveel mogelijk bij specialistische leveranciers onderbrengen. Het is voor ons niet haalbaar om al die kennis in eigen huis te organiseren. Daarom zochten wij ook een partner voor de netwerkinfra en de 24/7-dienst. Zo kwamen we bij DDFR uit. Een partij die de kennis in huis heeft, de zorgwereld kent én dichtbij onze vestigingen zit.’

Hoe belangrijk is netinfra voor jullie organisatie?
‘De beschikbaarheid en veiligheid van onze netinfrastructuur is cruciaal. Het zorgdossier, het medicatiedossier of het behandeldossier: applicaties die altijd beschikbaar moéten zijn. Het mag bijvoorbeeld nooit voorkomen dat er iets met een cliënt is en dat deze informatie niet toegankelijk is. Verder vinden wij het belangrijk dat zorgcollega’s soepel met deze dossiers kunnen werken én geen tijd verliezen door haperende verbindingen.’

‘In een split-second zitten we op de back-uplijn,  zonder dat de gebruiker er iets van merkt.’

Wat heeft DDFR voor jullie gerealiseerd?
‘Een belangrijke uitdaging was om naast onze hoofdlijn een back-uplijn aan te leggen. In een paar sessies hebben wij hierover met de specialisten van DDFR nagedacht. Dan merk je meteen dat je met een ervaren partner om tafel te zit: ze denken met je mee en komen met oplossingen waar jezelf niet zo snel opkomt. Vervolgens hebben wij met de engineers van DDFR dit  concept gerealiseerd. Dus de back-uplijnen aangelegd, ingeregeld én getest.’

Hoe ziet de ondersteuning er nu uit?
‘DDFR monitort de netwerkinfra. En ze staan 24/7 paraat om ons te ondersteunen zodra er iets is met het netwerk. Dit is tot nu toe nog niet nodig geweest. Sinds DDFR aan boord is, is ons netwerk nog stabieler dan het al was. En het is natuurlijk goed om te weten dat, zodra er iets gebeurt, wij in een split-second op de backup-lijn over kunnen – zonder dat de gebruiker er iets van merkt.’

Hoe zit het met cybersecurity?
‘Dat is een onderwerp waar wij volop aandacht voor hebben. DDFR helpt ons daarbij. Door ons netwerk te monitoren. En door voortdurend met elkaar in gesprek te zijn en elkaar scherp te houden. Ook doen wij geregeld testen om te kijken hoe het netwerk reageert op situaties en hoe onze protocollen daarop aansluiten.’

Welke uitdagingen komen er nog op jullie af?
‘Zorgprocessen gaan de komende jaren nog verder digitaliseren. Grote uitdaging is om veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling met andere zorgpartijen te organiseren. DDFR heeft hier vanuit haar ervaring goede ideeën bij. Ook op dit vlak kunnen wij samen mooie stappen zetten.’