Gerrit Diensten

‘Een partner die net als ons de lat hoog legt’

Over unieke partnerships gesproken. De samenwerking tussen GERRIT en DDFR voert terug tot 1996: het jaar waarin beide organisaties zijn opgericht. GERRIT stelt zorgaanbieders in staat om gegevens veilig te delen met patiënten of andere zorgverleners. Als ICT-partner zorgen wij ervoor dat het GERRIT zorgnetwerk altijd optimaal functioneert.

Het stimuleren van ‘elektronische post’ tussen de systemen van huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en laboratoria in Friesland: zo luidde in 1996 de missie van GERRIT. Directeur-bestuurder Wim Hodes: ‘Wij faciliteren regionale zorgcommunicatie om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders goed kunnen samenwerken rondom individuele patiënten. Dit resulteert uiteindelijk weer in betere zorg.’ Sinds 2004 is GERRIT een zelfstandige organisatie.

Kennis in techniek
Werken met zorginformatie en persoonsgegevens vraagt om een IT-partner die de lat hoog legt. Daarom werkt GERRIT sinds de oprichting graag samen met DDFR. Hodes: ‘DDFR voert het derdelijns technisch beheer uit van het GERRIT zorgnetwerk en denkt mee over de inrichting en de architectuur ervan. Verder voert DDFR technische aansluittrajecten uit en is betrokken bij diverse GERRIT-projecten in de zorg.’

Betrouwbare IT-infra
Hodes: ‘De kracht van DDFR ligt in de kennis van techniek. Daarnaast heeft het bedrijf z’n netwerk in Noord-Nederland prima op orde. DDFR heeft uitstekende samenwerkingspartners en is op hoogte van wat er speelt in het Noorden. Het werk én de projecten van GERRIT gedijen op een betrouwbare technische infrastructuur. DDFR blijft daarom voor ons een belangrijke samenwerkingspartner.’

Cybersecurity
Naast betrouwbaarheid, zijn cybercriminaliteit en veiligheid onderwerpen die om continue aandacht vragen. Veilige informatie-uitwisseling in de zorg is voor GERRIT en haar klanten van groot belang. Hodes: ‘Wij maken daarom ook op dit thema graag gebruik van de kennis en kunde van DDFR.’