Wij zorgen dat uw netwerk blijft draaien

Klantcase Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân: altijd in beweging

Paul Bilderbeek werkt sinds 2001 op de afdeling ICT van Wetterskip Fryslân. Op dit moment is hij  samen met collega’s van het ICT beheerteam verantwoordelijk voor het beheer van de ICTomgeving van het bedrijf. De komende periode gaat hij zich richten op het verder uitwerken van de technologie-architectuur. Wetterskip Fryslân en Data Diensten Fryslân (DDFr)  zijn al vanaf het ontstaan van DDFr aan en met elkaar verbonden.
Paul Bilderbeek vertelt: ‘Waar je je als werknemer van Wetterskip Fryslân ook bevindt, je kunt overal inloggen op je persoonlijke omgeving. Dat kan achter een van de flexwerkplekken op het hoofdkantoor aan het Fryslânplein in Leeuwarden zijn of vanaf een werkplek op een van de 40 colocaties. Iedere werknemer kan ook werken vanuit het veld of thuis op de persoonlijke omgeving. De benodigde infrastructuur en verbindingen worden gehost in de beide datacenters van Data Center Fryslân. Hier draaien al onze bedrijfsapplicaties en virtuele werkplekken. DDFr zorgt voor de verbindingen tussen ons hoofdkantoor en de datacenters. Daarnaast verzorgt DDFr de verbindingen naar colocaties. Ook zorgen ze voor een goede verbinding van het internet voor de thuis- en veldwerkers.’

Onmisbaar hoog beschikbaarheidsconcept

Wetterskip Fryslân is geen doorsneebedrijf; de waterschappen vallen namelijk onder de vitale infrastructuur van Nederland. ‘Ons hoofdkantoor is via een glasvezelring aangesloten op beide datacenters van DCF. Dit is een hoog beschikbaarheidsconcept. We kunnen bij eventuele uitval van het ene datacenter of een deel van de glasvezelring altijd gebruik maken van het andere datacenter. Het is voor ons een vereiste om te zorgen dat de ICT altijd beschikbaar is, ook bij calamiteiten in één van de beide datacenters. Als er bijvoorbeeld extreem hoogwater is, door veel wind en springtij, dan mag de ICT in geen geval uitvallen. Veel systemen zijn daarom dubbel uitgevoerd om de beschikbaarheid te garanderen in deze omstandigheden’, aldus Bilderbeek. ‘En dat is ook wat de relatie met DDFr goed en uniek maakt. Wij zijn geen 9-5 bedrijf en dat sluit ook naadloos aan bij de bedrijfsvisie van DDFr. Het is een kleine organisatie die snel kan schakelen wat voor ons echt een pré is. Men kan prima concurreren met de grote spelers op de markt zoals Ziggo en KPN. Als Wetterskip moet je bewust omgaan met het belastinggeld dat je uitgeeft. DDFr biedt echter dat schepje meer: no-nonsense cultuur en een nuchtere kijk op zaken. Daarnaast zitten we letterlijk bij elkaar om de hoek.’

Toekomst: leveren op maat

Vandaag de dag is informatiebeveiliging een niet meer weg te denken onderdeel binnen de ICT. Paul Bilderbeek: ‘Alles moet super veilig! Zeker in ons bedrijf dat valt onder de vitale infrastructuur van Nederland. Cybersecurity is niet meer weg te denken in ons werk. Over de toekomstplannen vertelt hij het volgende: ‘We willen het netwerk nog robuuster uitvoeren door dubbele verbindingen te maken naar colocaties via 4G verbindingen naast de huidige ADSL VPN verbindingen. Daarnaast willen graag een gescheiden internetverbinding in beide datacenters hebben om een hogere beschikbaarheid voor de medewerkers in het veld en bijvoorbeeld de thuiswerkers te creëren. Hierover zijn we met DDFr in gesprek en bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Onze opdracht aan DDFr hierin is: het moet transparant en veilig. Daar komen we zeker uit; leveren op maat is wat DDFr uniek maakt’,   besluit Bilderbeek.