Uw digitale snelweg

Klantcase stichting GERRIT

STICHTING GERRIT EN DATADIENSTEN FRYSLAN: JARENLANGE UNIEKE SAMENWERKING

Stichting GERRIT en DDFr zijn vanaf de start van beide organisaties aan elkaar verbonden. GERRIT is een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) op het gebied van zorg en ICT. Wim Hodes, directeur-bestuurder van Stichting GERRIT en GERRIT Diensten BV, kortweg GERRIT, vertelt hierover.
‘GERRIT richt zich op zorginnovatie in de drie noordelijke provincies en de kop van Overijssel. Wij stimuleren en faciliteren de regionale zorgcommunicatie. GERRIT maakt zich hard voor netwerkzorg. Dat betekent geen 'starre' ketens, maar goed samenwerkende zorgaanbieders rond de individuele patiënt. We houden bij alles wat we doen een groter doel voor ogen: informatie-uitwisseling realiseren voor betere zorg.’
 
Partnership
In 1996 is GERRIT, de naam is afgeleid van de postduif uit de bekende tv-serie de Fabeltjeskrant, begonnen met het stimuleren van ‘elektronische post’ tussen de systemen van huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en laboratoria in Friesland. Sinds 2004 is GERRIT een zelfstandige organisatie. Hodes: ‘DataDiensten Fryslân en Stichting GERRIT dat is een unieke samenwerking. We kennen elkaar door en door. We hebben een partnership dat eigenlijk is gestart vanaf het ontstaan van beider organisaties
 
Kennis in techniek
DDFr voert het technisch beheer uit over het GERRIT Zorgnetwerk en denkt mee over de inrichting en architectuur van ditzelfde netwerk. Daarnaast voert Data Diensten Fryslân technische aansluittrajecten uit voor GERRIT en werken ze soms mee aan GERRIT-projecten in de zorg. Hodes vervolgt: ‘De kracht van DDFr ligt in de kennis van techniek. Het is een compacte organisatie die weet wat er in de IT-wereld omgaat. Daarnaast heeft het bedrijf haar netwerk in Noord-Nederland prima op orde. DataDiensten Fryslân heeft uitstekende samenwerkingspartners en is op hoogte van wat er speelt in Friesland. Het werk en de projecten van GERRIT gedijen op een betrouwbare technische infrastructuur. DDFr is en blijft daarin voor ons een belangrijke samenwerkingspartner.’
 
Veiligheid voorop
Cybercriminaliteit en veiligheid zijn onderwerpen die tegenwoordig continue aandacht vragen. Veilige informatie-uitwisseling in de zorg is voor GERRIT en haar klanten van groot belang. ‘Van DDFr verwachten we de technische kennis en voorzieningen om nu en in de toekomst te kunnen blijven waarmaken dat informatie op een veilige manier wordt uitgewisseld tussen zorgverleners in Noord-Nederland en daarbuiten’, besluit Wim Hodes.