Cyberoefening

Het team van DDFR IT Infra & Security kreeg op 28 november te maken met een cyberaanval! Gelukkig was dit een oefening en was voorbereid, georganiseerd en begeleid door het adviesbureau Scherp in Veiligheid uit Heerenveen. Het doel van de oefening was om DDFR een intern cyberincident te laten ervaren, zodat DDFR beter voorbereid is op een ‘echt’ incident. Het betrof een table top-oefening, oftewel een ‘droge’ oefening.

De deelnemers kregen een startbericht en werden vervolgens door het tegenspel gevoed met nieuwe gebeurtenissen. Het ging bij de oefening vooral om de aspecten van crisismanagement die niet technisch zijn. Aandachtspunten daarbij waren communicatie, crisisoverleg, rolverdeling en het strategisch nadenken over de gevolgen voor de langere termijn. Een losgelddilemma was eveneens onderdeel van het scenario.