Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt op risico van de gebruiker.

DataDiensten Fryslân spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin DataDiensten Fryslân als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan DataDiensten Fryslân niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. DataDiensten Fryslân aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De DataDiensten Fryslân -site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van DataDiensten Fryslân liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van DataDiensten Fryslân. DataDiensten Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. DataDiensten Fryslân geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

DataDiensten Fryslân vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de site van DataDiensten Fryslân en DataDiensten Fryslân geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van DataDiensten Fryslân. Tevens is DataDiensten Fryslân niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van DataDiensten Fryslân die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is DataDiensten Fryslân in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar:  info@ddfr.nl.