Luistert
Adviseert
Lost op
Bel 058 845 80 00

Abuse of Misbruik (van internetfaciliteiten)

NLEN

 

Wat doet DDF aan Abuse of Misbruik?

DataDiensten Fryslân, hierna te noemen DDF streeft ernaar dat klanten zich aan de Algemene Voorwaarden houden. Hierbij kunt u denken aan het niet verspreiden van virussen en/of spam, creëren van port scans, hacken of mogelijke varianten hierop. DataDiensten Fryslân geeft u de mogelijkheid om abuse of misbruik te melden via het contactformulier aan de onderzijde van deze pagina.
Naar het formulier >>

 

Verstrekken van informatie

DataDiensten Fryslân verstekt de Algemene Voorwaarden bij het afsluiten van een overeenkomst betreffende een dienst, waarop deze gelden.

 

Bewijsmateriaal

DataDiensten Fryslân zal enkel klachten in behandeling nemen, wanneer deze tot de directe klanten van de organisatie behoren. Het is van belang dat wanneer een klacht wordt aangemeld, dat hier voldoende duidelijk bewijsmateriaal wordt aangeleverd, opdat DDF adequaat kan reageren. Bij voorkeur ontvangt DDF klacht(en) en bewijsmateriaal in normaal tekstformaat, tenzij de situatie zich hier niet voor leent. DataDiensten Fryslân geeft u de mogelijkheid om abuse of misbruik te melden via het contactformulier aan de onderzijde van deze pagina.
Naar het formulier >>

 

Virussen

Computervirussen kunnen ernstige schade aan computersystemen aanrichten. Indien DDF een melding ontvangt over een mogelijk virus binnen het eigen DDF netwerk dan wel bij één van haar klanten zal DDF trachten deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Hierbij wordt de eventuele klant aangesproken op zijn/haar rol in de situatie en zo nodig zal DDF de betreffende klant de toegang tot het internet ontzeggen.

 

Spam

Spam is een verzamelnaam voor ongewenste en ongevraagde e-mail. Vaak zijn dit berichten van commerciële aard die aan een zeer grote groep worden gestuurd, die zeer veel groter is dan een potentiële doelgroep zou zijn.

Wanneer duidelijk wordt dat een klant van DDF zich schuldig maakt aan het zogenaamd ‘spammen’ van andere gebruikers op het internet, zal de betreffende klant hierop worden aangesproken. Hierbij kan ervoor gekozen worden om de klant de toegang tot het internet te ontzeggen. Dit om de overlast een halt toe te roepen.

 

(Pogingen tot) inbraak

Wanneer een computer niet voorzien is van adequate beveiligingssoftware is het mogelijk op een systeem in te breken, een poging te doen om schade aan het systeem te berokkenen of een systeem te laten crashen. Het is zelfs mogelijk dat het systeem door een derde persoon wordt misbruikt om bijvoorbeeld spam te versturen, of het systeem te gebruiken voor poortscans, fraude, een botnet of een andere vorm hiervan.

Het is daarom niet toegestaan om in te breken op computersystemen of hier pogingen toe te verrichten. In het geval een klant van DDF hier toch een poging toe doet zal DDF zich genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen.

 

DataDiensten Fryslân probeert misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan, maar er zijn bepaalde zaken waarbij het voor DDF (deels) niet mogelijk is om zelf actie te ondernemen, vanwege juridische beperkingen of het gebrek aan specialistische expertise.

 

-       Copyright/merkenrecht/patenten, e.d.

Dit soort zaken kunnen worden behandeld mits het betreffende materiaal wordt aangeboden via de computersystemen van DataDiensten Fryslân. Wanneer dit het geval is zal DDF de klant hierop aanspreken, dit alleen indien het materiaal wordt aangeboden via de verbinding van de klant. Het is niet mogelijk DDF verantwoordelijk te houden voor het dataverkeer dat klanten genereren.

 

-       Kinderporno

Klachten en opmerkingen met betrekking tot Kinderporno kunnen worden gemeld bij 'Meldpunt Kinderporno'.

 

“Het meldpunt Kinderporno is een particuliere stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op en via het internet. Naast de politie is het de enige organisatie in Nederland die zich hiermee bezighoudt, gesteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Europese Commissie, en ondernemingen uit de ICT sector.”

 

Het meldpunt is te bereiken via www.meldpunt-kinderporno.nl. Zo nodig zal het meldpunt naar aanleiding van uw klacht of opmerking contact opnemen met DDF.

 

-       Discriminatie

Klachten en opmerkingen met betrekking tot discriminatie worden behandeld door 'Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI)'.

 

“Het MDI is onderdeel van Stichting Magenta en opgericht in 1997 om discriminatie op het Nederlandse gedeelte van het Internet te helpen voorkomen en bestrijden. In de jaren die volgden is het MDI meegegroeid met het Internet en uitgegroeid tot een professionele organisatie die op verschillende manieren bijdraagt aan de bestrijding van online discriminatie.”

 

Het meldpunt is te bereiken via www.meldpunt.nl. Zo nodig zal het meldpunt naar aanleiding van uw klacht of opmerking contact opnemen met DDF.

 

-       Bedreigingen tegen personen of objecten

DataDiensten Fryslân beschikt over onvoldoende juridische mogelijkheden om bedreigingen tegen personen of objecten zelf af te handelen. Hierdoor raad DDF u aan om aangifte van de bedreiging bij de politie te doen.

 

Persoonsgegevens en/of privacy gerelateerde informatie

Uw privacy wordt door DDF heel serieus genomen. DDF gaat daarom zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van haar klanten. Desondanks is het mogelijk dat  wij op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen gegevens dienen te verstrekken. Dit gebeurd alleen in het geval;

-       dit wettelijk verplicht gesteld is;

-       in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

 

Abuse of misbruik kan aan DDF gemeld worden via het contactformulier.

Vul het onderstaande contactformulier zo volledig mogelijk in en verstuur het formulier.
Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

  • Vul uw voornaam in
  • Vul uw achternaam in
  • Vul uw e-mailadres in

 

<< terug naar boven