Actueel bij DDFr

Certificering ISO/IEC 27001 - NEN7510

1 - oktober - 2019

Ieder jaar wordt DDFr opnieuw getoetst aan de normen voor informatiebeveiliging. Onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door BSI, heeft uitgewezen dat DDFr ook voor het komende jaar  weer aan alle eisen voldoet voor ISO/IEC 27001.Hiermee wordt aangetoond dat er naast de nodige voorzorgmaatregelen, een passend beleid wordt gevoerd met betrekking tot informatiebeveiliging en dat er bewust wordt omgegaan met informatie binnen de organisatie.
Sinds september beschikt DataDiensten Fryslân ook over het certificaat NEN7510, dit certificaat is meer toegespitst op informatiebeveiliging in de zorg. Directeur Else Maria van der Meulen: "Wij werken veel samen met instellingen in de gezondheidszorg. Om voor hen een betrouwbare partner te kunnen zijn, tonen we met dit certificaat aan dat we er alles aan doen om gevoelige (patiënt)informatie te beschermen en dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen."